Takbesiktning & Statusbesiktning av Tak i Onsala, Kungsbacka

Har du ett tak som nyligen reparerats eller har du nyss lagt ett helt nytt tak och behöver en opartisk slutbesiktning och bedömning av arbetet? Vår takfirma i Onsala erbjuder inte bara takläggning och takbyte utan kan också göra kontroll av tak i tegel, plåt, papp, betongpannor och mycket mer. Vi erbjuder även statusbesiktning såväl som detaljerade besiktningsprotokoll för din trygghet.

Opartisk besiktning av en fackman

En besiktning får inte utföras av vem som helst, utan en besiktning ska alltid genomföras av en utbildad och kompetent fackman med många års erfarenhet av branschen. När du anlitar oss för talbesiktning eller entreprenadsbesiktning kan du vara säker på att besiktningsmannen har den kunskap som krävs för att kunna genomföra arbetet på rätt sätt. Du hittar oss i Kungsbacka, Halland, Göteborg, Billdal, Onsala, Strannegård, Finnagården, Stödahuvud, Gottskär, Fjärskogen, Forsbäck, Kolla, Inlag, Hammerö, Tölö Socken, Lundkärr och Voxlöv.

En takfirma för alla kundgrupper i Halland & Göteborg

Oavsett vilken kundgrupp du tillhör kan du kontakta oss för att anlita en fackman till slutbesiktning eller takbesiktning. Genom åren har vi fått möjlighet att arbeta med både fastighetsägare, privatpersoner och företagare – något som vi är mycket stolta över. Vi gör inte skillnad på våra kunder och bemöter alla med en utomordentlig service från början till slut.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *